Klimat

Klimatförändringarna och den globala mångfalden påverkar allt liv på jorden, något jag skrev om i min kandidatuppsats. Sedan dess har jag vid flera tillfällen genomfört intervjuer med framstående forskare som arbetar med klimatförändringarna, flera av de resulterande artiklarna går att läsa här på TheDailyOculus. Utöver detta har jag även själv varit på plats som ”observer” under FN:s klimatförhandlingar i Bonn och vet vilket hektiskt tempo det är som gäller.

Jag har skrivit många artiklar om hur jorden förändras och vad både regeringar och civila gör för att anpassa sig(under konstruktion):