Föreläsningar

2019:

Oktober:

PowerShift: För ett 30-tal miljöintresserade, aktivister, ideellt aktiva och ledare inom miljöskydd höll jag en föreläsning om de lärdomar jag dragit från mitt arbete som miljö- och klimatjournalist under 2018 & 2019.

Maj:

Journalistförbundet: Under maj månad 2019 höll jag en webbföreläsning för över tio frilansare vid Journalistförbundet på temat Miljö-och Klimatjournalistik för Frilansjournalister.

Tidigare år:

Biologiguide vid Naturhistoriska Riksmuseet 2013-2016: 30-tal guidade turer inom följande ämnesområden:

Livets utveckling och evolution: från Silur till Krita, en tur genom museets samling av fossil och skelett (fokus på dinosaurier).

Polarregionernas ekosystem, djur- och växtliv: vad händer vid ett oljeutsläpp? Och varför är det viktigt att polaris reflekterar solljus? Hur fungerar näringsväven? Plankton, valar, valrossar, pingviner och isbjörnar.

Klimatutställning: Albedo, Milankovitch-cykler, växthusgaser och iskärnor. Hur fungerar klimatet egentligen och vad kommer att hända i framtiden? Hur vet forskarna att klimatet förändras och vilka verktyg har de till hands?

10 favoriter: Museets kanske 10 mest spännande samlingsföremål!

Kontakta mig här