Mitt reportage om ”Framtidens Ekostäder” nu i ETC!

Efter mycket jobb tillsammans med fotografen Jenny Jansson fick vi till slut ett stort reportage publicerat i dagens ETC! Det går dock endast att komma åt för prenumeranter och publicerades den 20 oktober. Men som ni kan se hamnade jag på förstasidan (längst ned till vänster)! Wohoo!

Utdrag från artikeln:

Kinas Svampstäder

Enligt prognosen ”10 signs of a greener economy” från WWF passeras den fossila ekonomin av den gröna 2019. Allt fler ekonomiska styrmedel leds om från fossil till förnyelsebar teknologi och många fler jobb skapas med gröna pengar. Dessutom ser vi hur planerad kolkraftsutbyggnad ställs in och gröna transportmedel tar växande marknadsandelar.

I China har det skett en byggboom sedan 90-talet och hundratals städer har byggts. I landet överstiger nästan 15 städer tio miljoner invånare och över 100 städer har en miljon invånare eller fler. Men på senare år har stadsplanerarna tagit allt större hänsyn till naturliga faktorer när städer planeras. Detta har resulterat i fenomenet ”Sponge Cities” eller svampstäder.

Thomas Elmqvist arbetar som forskare vid Stockholm Resilience Centre och har länge studerat hållbarhet i urbana miljöer.

– I Kina är man väldigt bekymrad för översvämningsrisken. De har många stora floder och väldigt mycket vatten som transporteras inåt land från kusten. Längs de här floderna och på låglandet finns många stora och växande städer.

För att förbereda städerna och minska risken för kraftiga översvämningar i framtiden används flera tekniker.

– Det bygger egentligen på att man utnyttjar en hel palett av så kallade Nature-Based solutions, naturbaserade lösningar, för att fånga upp vatten. Man restaurerar våtmarker, fångar upp vatten i dammar och gör marken så porös som möjligt så att vattnet kan infiltrera och transporteras ned till grundvattnet.

Safe To Fail

Enligt Thomas handlar det alltså inte om en enskild naturbaserad lösning utan om en hel palett av åtgärder.

– Man använder ett helt batteri! Och det hänger samman med ett nytt intressant begrepp, Safe to Fail, i kontrast mot den tidigare strategin som man använt. Fail-safe, felsäker.

Ett exempel på en felsäker strategi var New Orleans där man konstruerade höga vallar för att skydda staden mot översvämningar från Mississippifloden och havet. Men stormen Katrina visade att de inte var höga nog. När vattnet gick över vallarna förvandlades de från skydd till fälla. Vattnet fastnade i flera dagar och tusentals byggnader förstördes. Kring 1300 personer omkom.

– New Orleans blev en varningsklocka. Felsäkerstrategin är inte framgångsrik i en framtid när klimatet förändras. Sannolikheten att den misslyckas kanske är låg. Men när det väl händer blir konsekvenserna väldigt stora.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *